Licita per més d’un article

Introdueix el número d’article que trobaràs al nostre catàleg i l’import de la teva licitació.

ARTICLE

IMPORT

Desitgeu licitar més de 50 lots? Cliqueu aquí.

Mont de Pietat és una entitat que no té cap personalitat jurídica diferent de CaixaBank, per tant qualsevol referència a “Mont de Pietat” s’entendrà feta a “CaixaBank S.A.”.

NRI:4021-2021/07809